INFORMATIE DEELNEMERS
Klomp Schilderfestival Etten-Leur – Zomer 2020
 • Schilderfestival met een wedstrijdkararter.
 • Locatie: op en rond de Markt en in het centrum van Etten-Leur.
 • Data: zondag 26 juli, 2 augustus, 9 augustus
 • Tijdspanne: alle zondagen van 11.00 uur tot 16.00 uur.
 • Deelname: (amateur-)schilders door inschrijving.
  Afronding: centrale expositie van de vervaardigde kunstwerken en prijsuitreiking.
 • Aansluitend: veiling van de vervaardigde werken voor een goed doel

Inschrijving
Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij:

 • Café de Klomp, Oude Bredaseweg 4
 • Toeristisch Informatiecentrum, Markt 4
 • Rodas Copy & Office Oude Bredaseweg 36 B
 • www.cafedeklomp.nl

Formulieren inleveren bij Café de Klomp of via e-mail: info@cafedeklomp.nl

Organisatie
Het initiatief en de organisatie is in handen van Café de Klomp, met name Jac van Dongen en Ellis Snel, met medewerking van Rudi Lippi Art (schilder/fotograaf), Rian Huybrechts (kunstschilder) en Lex Froeling (organisatie en publiciteit).

Opzet Festival
Belangstellenden kunnen zich middels een formulier inschijven voor deelname.
Dit formulier is te verkrijgen op bovenstaande adressen of te downloaden via de Facebook-pagina van café de Klomp en via de www.cafedeklomp.nl. Deelname aan het evenement is gratis.

Gedacht wordt aan de vervaardiging op locatie van aquarellen, olieverf- en/of acrylschilderijen.
Deelnemende kunstenaars zullen zelf het benodigde materiaal moeten verzorgen.

Uitvoering, stijl en onderwerp van de te vervaardigen kunstwerken is geheel vrij. Enige restrictie is dat ze te maken moeten hebben met onderwerpen en/of objecten uit het centrum van Etten-Leur (of naastgelegen omgevig). Keuze van locatie staat geheel vrij.

Deelnemers mogen en kunnen daar plaatsnemen waar ze willen. Er moet echter rekening gehouden worden met eventuele plaatselijke verordeningen en bepalingen en ook de richtlijnen van het RIVM in verband met de coronamaatregelen moeten in acht worden genomen.

Aan de deelname is een wedstrijdkarakter verbonden. Door een onafhankelijke jury zullen, na afloop van het evenement, de werken worden beoordeeld en uiteindelijk zal aan enkele deelnemers een prijs worden uitgereikt. Alle deelnemers krijgen in ieder geval een aandenken aan de deelname.

Bedoeling is dat na afloop de vervaardigde doeken c.q. kunstwerken worden ingeleverd voor een aansluitende expositie.
Expositie en veiling staan gepland van 30 augustus t/m 4 september in de Van Gogh Kerk.
Na afloop van de expositie zullen de verworven prijzen worden uitgereikt.

Veiling kunstwerken
Het is de opzet dat de kunstenaars hun creaties afstaan om de kunstwerken na afloop van de expositie te veilen.
De opbrengst van deze veiling zal worden toegekend en uitgereikt aan een nader te bepalen Etten-Leurs goed doel.
Niet geveilde/verkochte kunstwerken kunnen vanzelfsprekend door de kunstenaars na afloop worden opgehaald.
Voor zowel het festival als de expositie en de veiling zullen via diverse media publiek en belangstellenden worden uitgenodigd.

DOWNLOAD HIER HET DEELNAMEFORMULIER